Voortzetting Begrotingsbehandeling

Op maandag 25 januari 2016 heeft De Nationale Assemblée een aanvang gemaakt met de tweede ronde van de Begrotingsbehandeling. Tijdens deze ronde hebben parlementariërs hun visie gegeven op de beleidsterreinen van de verschillende ministers. De volgende leden hebben het woord gevoerd:

  • Raymond Sapoen
  • Dewanchandrebhose Sharman
  • Amzad Abdoel
  • Dinotha Vorswijk
  • Frederik Finisie
  • Ingrid Karta-Bink
  • Rachied Doekhie
  • Patricia Etnel

Spreektijd

De spreektijden van de verschillende fracties worden vastgesteld aan de hand van de grootte van de fractie. Elk lid krijgt bij aanvang van de Begrotingsbehandeling één uur spreektijd. Deze tijden worden digitaal bijgehouden door de assistenten van de griffier in een speciaal hiervoor ingesteld systeem. De assistent van de griffier vult dan de begin- en de eindtijd van de spreekbeurt van de leden in. Zodra leden geïnterrumpeerd worden stopt de tijd.

In het schema hieronder een overzicht van de spreektijd van de verschillende fracties in de tweede ronde:

Fractie

Totaal Spreektijd

Toegekend

Restant

Coalitie

21:13

32:00

10:47

VHP

7:53

9:00

1:07

ABOP

4:11

5:00

0:49

PL

1:50

3:00

1:10

NPS

1:43

2:00

0:17

 

De Begrotingsbehandeling wordt op dinsdag 26 januari 2016 om 10.00 uur voortgezet.

 

<< Terug naar berichten