Voorzitter Simons houdt inleiding over Verkeersveiligheid

Voorzitter Simons houdt inleiding over Verkeersveiligheid

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, heeft op dinsdag 28 februari 2017 een inleiding gehouden tijdens de tweedaagse workshop “Verkeersveiligheid een ieders verantwoordelijkheid” in hotel Torarica.

De tweedaagse workshop is georganiseerd door het ministerie van Justitie en Politie in samenwerking met de Pan American Health Organization (Paho) en de World Health Organization (WHO).  Het doel van deze workshop is om draagvlak te creëren voor de algemene doelstelling van het ‘conceptbeleidsplan Verkeersveiligheid  Suriname’, met name het halveren van verkeersongevallen met dodelijke afloop en letselschade in het jaar 2020 ten opzichte van 2010.

Consequenties

Tijdens de presentatie heeft mevrouw Simons aangegeven, dat de transsportsector de aandacht heeft van DNA en dat veiligheid in het verkeer van levensbelang is. Die heeft alles te maken met sociale mogelijkheden van burgers zoals de gezondheid, economie en veiligheid.

Was het vroeger zo dat bijvoorbeeld kinderen op de fiets naar school konden, is dat anno 2017 gevaarlijker geworden om dit te doen. Ook voor volwassenen is het op de fiets rondrijden in het verkeer onveilig. Dat eenieder nu in een auto wil deelnemen aan het verkeer heeft volgens de parlementsvoorzitter een aantal consequenties voor de nationale olierekening, vervoerskosten van gezinnen en de gezondheid vanwege de uitlaatgassen.

Gedrag

Mevrouw Simons heeft tijdens haar presentatie ook stilgestaan bij het gedrag van verkeersdeelnemers. Veiligheid van bromfietsers is ook aan de orde gekomen, omdat zij een belangrijk deel van de verkeersslachtoffers vormen. Wat vaak voorkomt is dat deze groep niet de juiste veiligheidshelmen op heeft. Strenge controle van de politie hierop is gewenst. Een aantal verkeersdoden kon voorkomen worden als bromfietsers bijvoorbeeld de juiste veiligheidshelm op hadden. Hoewel de verkeerslessen in het vijfde leerjaar van de basisschool een goed initiatief is, vindt de DNA-voorzitter dat er een na traject moet zijn.

Voor ambulances moet een aparte regeling worden getroffen. Aangezien de politie als eerst op de hoogte moet zijn, voordat de ziekenauto uitrijdt is het voorstel om die dichtbij dit station onder te brengen. De ziekenwagen moet verder levensreddende mogelijkheden bezitten. “Verkeersveiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en moet niet op individuen worden geschoven”, stelt de parlementsvoorzitter. Mevrouw Simons zegt uit te kijken naar wetgeving voor de verbetering van verkeersveiligheid.

<< Terug naar berichten