Voorzitter Simons op Vredeconferentie in China

Voorzitter Simons op Vredeconferentie in China
Voorzitter Jennifer Geerlings - Simons tijdens een ontmoeting met H.E. Song Tao, head of the International Department Central Committee of CPC.

De voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, vertoeft van in Yinchuan, de Volksrepubliek China, voor het bijwonen van een conferentie (van 20 tot en met 23 september 2016) in verband met de Internationale Dag voor de Vrede . Jaarlijks wordt deze dag, die door de Verenigde Naties (VN) is uitgeroepen, op 21 september herdacht. Op deze dag wordt stilgestaan bij de versterking van de idealen van vrede, zowel binnen en tussen alle naties en volkeren.

Deze conferentie heeft als thema: “Duurzame ontwikkeling: Basis componenten van vrede” Het behoud van de vrede is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling, want het is beschreven in de SDG’s van de VN en door haar lidstaten goedgekeurd. De 17-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling zijn in september 2015 tijdens een historische top van wereldleiders door de 193 lidstaten van de VN aangenomen. Tijdens die bijzondere vergadering zijn landen opgeroepen om gedurende 15 jaar te werken aan het bereiken van deze doelen. Het uiteindelijke doel is om armoede te reduceren, bescherming van de aarde en welvaart voor iedereen.  

Voorzitter Simons zal de conferentie op woensdag 21 september 2016 toespreken. Tijdens het bezoek aan de Volksrepubliek China heeft de DNA-voorzitter ontmoetingen met diverse hoogwaardigheidsbekleders. Op maandag 19 september 2016 heeft de assembleevoorzitter een ontmoeting gehad met H.E. Song Tao, head of the International Department Central Committee of CPC.

Samenwerking

De heer Song Tao heeft de parlementsvoorzitter welkom geheten en aangegeven bekend te zijn met Suriname, aangezien hij als ambassadeur heeft gediend in buurland Guyana. Verder  heeft de Chinese topper aangegeven dat China de bilaterale relatie met Suriname verder wil versterken.  Voorzitter Simons heeft de regering van de volksrepubliek bedankt voor de uitnodiging in verband met de conferentie voor wereldvrede. Beide landen hebben samen een geschiedenis en de relatie is vooral in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld. Tijdens de ontmoeting heeft mevrouw Simons benadrukt, dat China een belangrijke rol kan vervullen in het handhaven van de vrede en het verbeteren van duurzame ontwikkeling.

De parlementsvoorzitter heeft ook aangegeven dat Suriname China kan helpen om de handel en cultuur in de regio uit te breiden. Suriname zal hieruit ook leren om de economie van het land op een ander niveau te brengen. De relatie tussen beide landen moet volgens mevrouw Simons gebracht worden naar een niveau waarop kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld. Verder moet ook worden gekeken naar mogelijkheden op het gebied van huisvesting, landbouw en onderwijs.

Suriname kijkt bovendien als klein land op naar grote landen zoals China om samen met anderen een bijdrage te leveren aan het behouden van vrede op aarde.

<< Terug naar berichten