Voorzitter Simons presenteert Jaarverslag parlement

Voorzitter Simons presenteert Jaarverslag parlement

Op donderdag 21 januari 2016 heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, het Jaarverslag 2015 aan de media gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst in de vergaderzaal van DNA heeft mevrouw Simons niet alleen een overzicht gegeven van parlementaire activiteiten in het voorbije jaar, maar ook de doelen voor 2016 met de samenleving gedeeld. Bij de persconferentie zaten aan de griffier mevrouw Ruth de Windt en de substituut-griffiers mevrouw Agatha Ramdass en de heer Dino Oedit.

Vergaderingen en wetgeving

Van de 43 uitgeschreven Openbare Vergaderingen die in 2015 zijn uitgeschreven hebben zes geen voortgang gevonden. Dertien van de 73 geplande commissievergaderingen gingen niet door. Vorig jaar zijn er 44 wetten goedgekeurd. Vanwege de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen in 2015 was het parlementaire jaar korter waardoor er volgens mevrouw Simons minder wetten door DNA zijn goedgekeurd. Normaal ligt het aantal goedgekeurde wetsproducten tussen de 60 en 80. Naast wetten worden ook Verdragen en Overeenkomsten goedgekeurd. Voor 2015 zijn 3 overeenkomsten stilzwijgend goedgekeurd waaronder het Verdrag voor Mensen met een Beperking.

Communicatie en personele bezetting

Er wordt gewerkt aan het steeds informatiever maken van de website die bovendien ook toegankelijker moet zijn voor de jeugd. DNA heeft drie televisieproducties – het DNA Journaal, DNA Actueel en DNA Info – met als doel het informeren van de samenleving over wat er het parlement gebeurt. In 2015 is IBM Connections, een platform om mee te kunnen werken en samenwerken, geïntroduceerd. Deze werkwijze is efficiënter en assembleeleden hebben gemakkelijker toegang tot ingekomen stukken. Er was in 2010 maar één jurist in dienst van DNA. In de voorbije vijf jaar is er meer kader aangetrokken, zegt voorzitter Simons. Naast reguliere personeelsleden heeft ook de introductie plaatsgevonden van fractiemedewerkers, waardoor fracties beter hun werkzaamheden kunnen doen.

In de vorige periode is het Ombudsbureau ingesteld. Volgens rapportage in 2015 zijn er 192 klachten geregistreerd. Het betreft klachten over het functioneren van overheidsinstanties, processen die lopen bij de overheid tot aan persoonlijke hulpverzoeken.

Rapportage commissie Staatsuitgaven

Controle op het regeringsbeleid, zowel technisch als financieel, behoort tot één van de taken van DNA. Vanaf 1987 is het de commissie Staatsuitgaven niet gelukt om op kwartaalbasis rapporten uit te brengen. Deze commissie krijgt niet alleen rapportage van het ministerie van Financiën, maar ook van andere ministeries over hun realisaties. Samen met de vak deskundigen zijn richtlijnen opgesteld over de werkwijze met de regering. De eerste rapportage wordt in februari verwacht. Mevrouw Simons spreekt van een belangrijke stap voor het parlement.

Doelen 2016

Het parlement heeft voor 2016 gepland om de connectie met de samenleving verder uit te bouwen. Voorzitter Simons heeft de applicatie voor mobiele apparaten aangekondigd. De jeugdwebsite wordt verder uitgebreid met animaties terwijl de verdere ontwikkeling van het DNA Journaal ook op agenda staat. In dit televisieprogramma wordt na assembleevergaderingen een korte samenvatting gebracht. De DNA-voorzitter gaat verder na wat de mogelijkheden zijn voor een televisiestation voor het parlement. Naast het digitale contact via de media moeten parlementariërs zich meer in het veld oriënteren. De commissie van Natuurlijke Hulpbronnen is in 2015 naar het district Brokopondo geweest om te praten over de problematiek van Alcoa.

In 2016 wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstand op het gebied van de behandeling van wetten. Er zijn vijf wetten die moeten voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst terechtkomt. Voorzitter Simons heeft tijdens de bijeenkomst met de media gezegd dat het vergadertempo om wetten af te handelen moet worden opgeschroefd. Echter zal veel van het college zelf afhangen, zegt de parlementsvoorzitter. Quorum zal volgens de DNA-voorzitter geen probleem vormen, dus wordt geprobeerd om vanaf de eerste week van februari een inhaalslag te maken ten aanzien de behandeling van wetgeving. De samenleving zal op de hoogte worden gehouden van de wet Regels ter preventie van corruptie (Anti-corruptiewet) die door de commissie wordt aangevuld. De samenleving zal op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van deze wet.

<< Terug naar berichten