Voorzitter Simons spreekt vrouwelijke voorzitters in Abu Dhabi toe

De wereld is zich al decennia ervan bewust dat de aarde wordt vervuild. Dit vormt niet alleen een bedreiging voor de aarde zelf, maar ook voor het voortbestaan van de mensheid. Arme landen worden vaker geconfronteerd met overstromingen, stormen en droogte waardoor de bewoners gedwongen zijn om zich te verplaatsen naar veiligere gebieden. Bovendien worden hun gewassen aangetast met als gevolg dat zij honger lijden. Dit is het beeld dat de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, heeft geschetst tijdens de vergadering van vrouwelijke parlementariërs in Abu Dhabi. De parlementsvoorzitter heeft verder de situatie in Suriname geschetst als het gaat om klimaatverandering. Extreem weer waarbij woningen worden vernietigd, was eerder niet in Suriname bekend. Die beelden waren alleen via de televisie te zien. Dat beeld is tegenwoordig in Suriname ook te zien.

Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging voor de aarde, maar ook het voortbestaan van de mensheid. De huidige productieprocessen vervuilen niet alleen de lucht, land en water, maar ook ons eigen lichaam door het gebruik van pesticiden en andere giftige stoffen in de landbouw.  Ons leefpatroon toont aan, dat de huidige leefwijze niet alleen een bedreiging vormt voor het milieu, maar ook voor onze eigen gezondheid.

De wereldwijde epidemie van niet overdraagbare aandoeningen is nu vrij duidelijk. De leeftijd van personen die sterven aan de gevolgen van diabetes, kanker en nierfalen, wordt steeds lager. Hoewel onze genen de laatste 50 jaar niet zijn veranderd legt wetenschappelijk onderzoek een link met de manier hoe wij ons voedsel produceren, de handel en de manier waarop wij leven. De verslechterde gezondheid van onze omgeving is nadelig voor het welzijn van honderden miljoenen personen wereldwijd, zelfs in de meest ontwikkelde landen. Hoewel wij al jaren hierover praten, moet er dringend actie hiertegen worden ondernomen.

Transparantie

Parlementen moeten hun besluitvormingsprocessen versterken, transparanter worden voor de gemeenschap en samenwerken met andere parlementen om deze problemen te kunnen aanpakken. “Wij kunnen het tij keren, maar dat kan alleen als wij willen werken aan een economisch systeem dat de mensenrechten respecteert en de gezondheid van de mens en aarde plaatst boven financieel gewin voor enkelen op kort termijn. Wij moeten gaan naar een systeem dat enkel streeft naar aanhoudende economische groei en welzijn. Geen gemakkelijke taak, maar er zullen nieuwe plannen nodig zijn om een duurzamere manier van leven te bereiken”, stelt de DNA-voorzitter.

Volksvertegenwoordigers hebben een belangrijke rol en historische taak om te helpen de regels en voorschriften die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en alles dat tijdens deze vergadering wordt afgesproken, te verwezenlijken.

Klik hier voor de engelse versie

<< Terug naar berichten