VPOKJ doet schenking aan stichting Rumas

VPOKJ doet schenking aan stichting Rumas

Mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van de Vereniging Parlementariërs voor Ontwikkeling van Kinderen en Jongeren (VPOKJ) heeft op vrijdag 02 mei 2014 een cheque ter waarde van SRD 5100 overhandigd aan de voorzitter van Stichting RUMAS, Emmy Hart. Met deze schenking heeft de vereniging, die voornamelijk uit Parlementariërs bestaat, het verzoek van RUMAS ter ondersteuning ingewilligd. De schenking is niet eenmalig, maar wordt per kwartaal overgemaakt op de rekening van stichting RUMAS.

 

Doestelling VPOKJ

De vereniging stelt zich ten doel voor de ontwikkeling van de jeugd- en jong volwassenen, vooral op sociaal gebied waarbij de persoonlijke ontwikkeling en voordeel worden bereikt door dienstbaarheid aan anderen of de gehele gemeenschap. Dit doel tracht de vereniging te bereiken door de vooruitgeschoven positie van de parlementariërs en hun forum in het parlement en daarbuiten, waaronder hun internationale (parlementaire) contacten extra in te zetten voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er zal waar nodig ondersteuning geboden worden aan mensen (organisaties) die reeds bezig zijn met jongerenwerk.

De doelgroep zijn kinderen en jongeren tot en met 25  jaar en/ of degenen die in hun belang of met de doelgroep werken. Het gaat hier om ouders, leerkrachten, docenten, werkers in crèches, tehuizen en andere organisaties. Andere organisaties die in 2014 ook ondersteuning van de vereniging zullen krijgen zijn STIWEWA (Stichting Ontwikkeling Winti Wai en Omgeving), Zuster Dankerscentrum Nickerie, Stichting TerSuriname (Tuinbouw en Rozen Suriname), Centrum Opvang Kinderen met een beperking in Commewijne en de Vereniging zal zich ook sterk maken voor de ondersteuning van ‘gifted children’. De organisaties zullen zoveel als mogelijk ondersteund worden op het gebied van administratie, logistiek en financieel.

Hoe hun doel te bereiken

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Wetgeving en andere parlementaire middelen
  • Persoonlijke inzet 
  • Het aanwenden van haar nationaal en internationaal netwerk van contacten
  • Lobby bij de overheid en maatschappelijke organisaties (nationaal en internationaal)
  • Het opstarten en beheren van een fonds ter ondersteuning van het werk
  • Het onderhouden van contact met diverse groepen jongeren en organisaties di met kinderen werken
  • Regelmatig onderhouden van contact met jongeren organisaties en organisaties met als doelgroep kinderen en jongeren

Wereldwijd is er aandacht voor de jeugd gevraagd, omdat deze groep het meest kwetsbaar is. De gehele samenleving wordt opgeroepen om mee te werken. De vereniging bestaat nu nog uit zes leden en zal spoedig uitgebreid worden tot meer leden, omdat heel wat parlementariërs bereid zijn zich aan te sluiten. Alleen parlementariërs mogen zich bij de vereniging aansluiten. Naast de voorzitter maken de leden Melvin Bouva, Carl Breeveld, Jenny Warsodikromo, Patrick Kensenhuis en Revano Wongsoredjo ook deel uit van de commissie.

<< Terug naar berichten