Welzijn verkiezen boven geld

Welzijn verkiezen boven geld

Beleidsmakers moeten bij het benaderen van vraagstukken ervoor waken dat zij geld boven welzijn verkiezen. Het maken van goede keuzes hierbij is essentieel. Om beleid te kunnen maken, moeten beleidsmakers aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten niet alleen inzicht en visie ontwikkelen, maar ook kennis van zaken en moed en durf hebben. Dit zei de Voorzitter van De Nationale Assemblée, (DNA) drs. Jennifer Geerlings-Simons op dinsdag 18 november 2014 tijdens het tweedaagse seminar van de Medische Zending Primary Health Care (MZ) in de ballroom van hotel Torarica. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Gezondheidszorg, een samenwerking met de gemeenschap’.

Het seminar had als doel het vergroten van de deskundigheid van beleidsmakers en medewerkers in de gezondheidszorg in Suriname, in het bijzonder die van de MZ en anderen die hierbij betrokken zijn, speciaal in relatie tot de gemeenschapsgezondheidszorg en gemeenschapsparticipatie. Door beleidsmakers moest een concrete richting worden aangegeven over het wel of niet betrekken van de gemeenschappen bij de bepaling en uitvoering van de agenda voor de gezondheidszorg en in welke mate.

Volgens de Assembleevoorzitter, die inging op de rol van beleidsmakers in gemeenschapsgezondheidszorg, heeft er commercialisering van de zorgsector plaatsgevonden, ongeacht of het nu gaat om medicamenten of verzekeringen. Autoriteiten moeten naar de mening van mevrouw Simons zorgen voor een gezonde leefomgeving, voeding, werk en transport van de gemeenschap. Verder moeten zij voorwaarden scheppen, zodat de burger de verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid kan dragen.

In de afgelopen decennia is veel gesproken over preventie in de gezondheidssector, maar in Suriname en in de wereld heeft de topvrouw van De Nationale Assemblee er niet veel van gezien. Aanpak hiervan is nodig, omdat de situatie anders over tien jaar niet veel zal zijn veranderd. In vele landen ligt de focus op het behandelen van ziekten en dure medicijnen. Ook in de Assemblee wordt vaak gediscussieerd over de gezondheidszorg. De nadruk moet worden gelegd op het voorkomen van ziekten. De assembleevoorzitter heeft ervaren dat zaken niet worden gerealiseerd, als die niet zijn begroot. “If it’s not in the budget, it will not be done”.

Transformatie

‘De medische zorg moet getransformeerd worden naar klinische preventie”, vindt Simons die zelf arts is. Artsen moeten niet alleen kijken naar wat de patiënt op dat moment scheelt. Het is de plicht van de medicus om patiënten te behoeden voor andere ziektes, zoals diabetes. De medische praktijk heeft tot doel om preventief te werken en te voorkomen dat mensen nog zieker worden.

Op de tweede dag van het seminar zijn er workshops gehouden, met verschillende thema’s die de gezondheidszorg raken. Er werd in groepsverband gewerkt en de Assembleevoorzitter had de leiding over één van de discussiegroepen. Gezondheidswerkers hebben aangegeven dat gemeenschapsparticipatie in sommige dorpen niet optimaal is. Er zijn nog taboes; onderwerpen die gevoelig liggen, zijn ook moeilijk bespreekbaar, waardoor gemeenschapsparticipatie wordt belemmerd.

Aan het eind van het seminar is een gemeenschappelijke verklaring geformuleerd over gemeenschapsparticipatie in de Surinaamse gezondheidszorg, waarmee gezondheidsorganisaties beleidsmatig aan de slag kunnen gaan.

<< Terug naar berichten