Wet Financiële voorzieningen ministers en onderministers goedgekeurd met 29 stemmen

Wet Financiële voorzieningen ministers en onderministers goedgekeurd met 29 stemmen

De ontwerpwet houdende wijziging van de wet Financiële voorzieningen ministers en onderministers (S.B. 1988 no. 58 zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1994 no. 78) is op donderdag 24 oktober 2019 met algemene 29 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblée.

Het doel van deze wet is om de geldelijke voorzieningen voor (gewezen) ministers en onderministers  te regelen. Deze personen hebben in de periode van de militaire staatsgreep hun krachten gegeven aan de staat Suriname.

De wet is ingediend door drs. Jennifer Simons en drs. Amzad Abdoel. De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Roché Hopkinson (voorzitter), Krishnakoemarie Mathoera MPA, Joan Wielzen, Carl Breeveld BTh., Jenny Warsodikromo, Marlon Budike en Daniëlla Sumter MPA.

<< Terug naar berichten