Wet Maritieme Zones goedgekeurd door DNA

Wet Maritieme Zones goedgekeurd door DNA

De Nationale Assemblée heeft op dinsdag 7 maart 2017 de ontwerpwet houdende regels inzake de Maritieme Zones van de Republiek Suriname en wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones) met algemene 34 stemmen aangenomen.

Na aanname van deze wet heeft de voorzitter Jennifer Geerlings- Simons het parlement gefeliciteerd met deze wet en aangegeven, dat Suriname een heel stuk zeegebied erbij heeft gekregen met vele mogelijkheden. Commissievoorzitter Melvin Bouva zegt uit te kijken naar de vele mogelijkheden die deze wet biedt en ook het na traject.

De Commissie van Rapporteurs heeft verder bestaan ut de leden Gregory Rusland, Erwin Linga, Riad Nurmohamed, Glenn Sapoen, Diana Pokie en Carl Breeveld.

<< Terug naar berichten