Wet op de machtiging voor het aangaan van een lening aangenomen

Wet op de machtiging voor het aangaan van een lening aangenomen

Met 28 stemmen voor en tien tegen heeft het parlement op woensdag 28 december 2016 de ontwerpwet houdende machtiging aan de minister van Financiën tot afwijking van het obligoplafond voor de Staatsschuld aangenomen.

De Commissie van Rapporteurs belast met dit wetsontwerp bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (Vz), Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, William Waidoe, Wendell Asadang en Rossellie Cotino.

Voor een uitgebreid verslag kunt u de Youtube pagina van De Nationale Assemblée bekijken.

<< Terug naar berichten