Wet Opvanginstellingen aangenomen

Wet Opvanginstellingen aangenomen

De wet houdende regels inzake het exploiteren van instellingen voor opvang van personen (Wet Opvanginstellingen) is op vrijdag 8 november met algemeen 26 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblée (DNA).    

Bij de behandeling van de wet is aangegeven dat er ordening, structuur en kwaliteit moet komen binnen de zorg, waar mensen opgevangen worden.

Om een beter beeld te krijgen van de knelpunten en problemen waarmee de opvanginstellingen zitten heeft de Commissie van rapporteurs, samen met de leiding en andere DNA leden oriëntatie bezoeken gebracht aan enkele opvanginstellingen. Dit was noodzakelijk voor een betere behandeling van de ontwerp wet.

Nu de wet is aangenomen zijn er enkele punten waarop er streng gelet zal worden, onder ander de kwaliteit van de accommodatie en ook gekwalificeerd personeel. Dit zal in samenspraak gebeuren met het ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling (Sozavo). Sozavo zal erop toezien dat de opvanginstellingen de wet - en regelgeving naleven.

Zes maanden na de afkondiging zal de wet in werking treden.

<< Terug naar berichten