Wet Overdracht Passagiers- en Bemanningslijsten aangenomen

Wet Overdracht Passagiers- en Bemanningslijsten aangenomen

De Nationale Assemblée heeft op donderdag 11 augustus 2016 de ontwerpwet houdende regels inzake overdracht van passagiers- en bemanningslijsten bij internationaal personen- en goederenverkeer, Wet Overdracht Passagiers- en Bemanningslijsten, met algemene 30 stemmen aangenomen.

“Wij hebben hiermee laten zien dat in betrekkelijk korte tijd, door het werktempo te verhogen, het is gelukt om een behoorlijke wet te kunnen produceren”, zegt assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Keshopersad Gangaram Panday (voorzitter), Ruchsana Ilahibaks, Roché Hopkinson, Raymond Sapoen, Nao-mi Samidin, Wendell Asadang en Stephen Tsang.

<< Terug naar berichten