Wet Overname en Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen aangenomen

Wet Overname en Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen aangenomen

De Nationale Assemblée heeft in de openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2016 de ontwerpwet houdende regels betreffende de overname van de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafrechtelijke beslissingen en de overdracht van de tenuitvoerlegging van Surinaamse strafrechtelijke beslissingen naar het buitenland (Wet Overname en Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) met algemene 37 stemmen aangenomen. Deze wet regelt dat Surinamers die in het buitenland zijn veroordeeld hun straf in eigen land, dus in Suriname, mogen uitzitten terwijl buitenlanders die in Suriname zijn veroordeeld hun straf in eigen land mogen doen.

Na de aanname van dit wetsproduct heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons het parlement gefeliciteerd met de aanname van dit technisch ontwerp. “Er is heel veel werk aan de winkel, dus wij gaan het tempo handhaven en opvoeren”, zegt de DNA-voorzitter.

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: Keshopersad Gangaram Panday (voorzitter), Ruchsana Ilahibaks, Roché Hopkinson, Raymond Sapoen, Wendell Asadang, Nao-mi Samidin en Stephen Tsang.

<< Terug naar berichten