Wetgeving tegen kindermishandeling moet effectiever

Wetgeving tegen kindermishandeling moet effectiever
DNA voorzitter Jennifer Geerlings - Simons neemt een presentje in ontvangst van professor Tobi Graafsma tijdens de 25ste viering van het Kinderrechten verdrag.

Ruw omgaan met kinderen komt voor in grote delen van de wereld. Er moet snel een antwoord worden gevonden op mishandeling waarbij kinderen blijvende lichamelijke- en psychische schade aan overhouden. Er zijn wetten die het mishandelen van kinderen verbieden. Echter zijn er redenen waarom die niet of onvoldoende werken, omdat kinderen nog in grote getallen worden mishandeld. Dit zei assembleevoorzitter drs. Jennifer Geerlings - Simons op vrijdag 21 november 2014 in het IGSR-gebouw ter gelegenheid van de 25ste viering van het Kinderrechtenverdrag. Mevrouw Simons was uitgenodigd om een toespraak te houden over wetgeving die zij van belang acht om kinderen te beschermen. Tijdens haar toespraak wees ze de aanwezigen er verder op dat niet alles met wetgeving kan worden aangepakt.

Volgens Simons schieten bepaalde wetten tekort. Sommigen wetsproducten zijn ooit eens gemaakt, maar niet aangepast om effectief te zijn. Weer andere wetten worden overtreden en dat schijnt cultuur geworden te zijn. Verder zijn er ook instanties die tekort schieten.

De voorzitter stuurt een waarschuwend signaal naar ouders die verzuimen hun kinderen die zorg te geven die zij nodig hebben, omdat er wetgeving komt die deze personen moet dwingen om geld voor hun gezin af te dragen.

Verder komt ook een instantie die zonder uitstel beslag zal leggen op de eigendommen van de nalatige ouder, totdat die geld afdraagt voor de zorg. Op deze manier kan het leed van vele kinderen worden verminderd, zegt de assembleevoorzitter. Zij werkt eraan dat deze initiatiefwet nog vóór het einde van de zittingstermijn wordt ingediend.

<< Terug naar berichten