Wijziging Comptabiliteitswet goedgekeurd

Wijziging Comptabiliteitswet goedgekeurd

De Nationale Assemblée heeft op dinsdag 25 augustus 2015 de Comptabiliteitswet met algemene 39 stemmen goedgekeurd. Deze is de eerste wet die door het nieuwe parlement is aangenomen. De opzet en vormgeving van de overheidsbegroting dateren van 1952. En omdat er behoefte is aan niet alleen een beter maar efficienter financieel-managementsysteem was wijzing van deze wet noodzakelijk. Door deze wetswijziging zal de begroting beter worden ingericht, waarbij niet alleen de bestemming maar ook de financieringsbron van de uitgaven inzichtelijker worden. De ontwerpwet werd in maart 2015 door de vorige regering ingediend.

De commissie van rapporteurs bestond uit de leden André Misiekaba (voorzitter), Jennifer Vreedzaam, Anton Paal, Riad Nurmohamed, Amzad Abdoel, Marinus Bee en Patricia Etnel.

 

<< Terug naar berichten