Wijzigingen wet geldelijke voorzieningen voor leden en van de gewezen leden goedgekeurd

Wijzigingen wet geldelijke voorzieningen voor leden en van de gewezen leden goedgekeurd
Stemming in DNA van de ontwerp-wet houdende wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (S.B. 1988 no.59, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no.57)

De wet “nadere wijziging van de wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (S.B. 1988 no. 59, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 57)” is op maandag 16 maart 2015 met 27 algemene stemmen goedgekeurd. DNA heeft met deze wet eveneens alle onregelmatigheden in pensioen en uitkering van alle gewezen leden weggewerkt.

Het pensioen gaat niet langer in op elk willekeurige tijdstip bij tenminste 6 jaren lid te zijn geweest, maar is nu gebonden aan een in Suriname voor pensioen redelijk aanvaardbare leeftijd van 55 jaar. Ook de zittingsperiode van 6 jaar is in de gewijzigde wet gesteld op 4 jaar en 6 maanden.

Verder zijn leden die zitting zullen nemen in het nieuw parlement verplicht de pensioenpremie te voldoen. 

De initiatiefnemers voor deze wet zijn Anton Paal, Waldie Ajaiso, Guno Castelen, Harish Monorath, Soetimin Marsidih en Manhinder Rathipal.

<< Terug naar berichten