Assembléevoorzitter ontvangt petitie bezorgde bewoners Sunny Point

Assembléevoorzitter ontvangt petitie bezorgde bewoners Sunny Point

Bewoners van Sunny Point blok 3 verkeren in onzekerheid, omdat zij het geoccupeerd terrein dat zij al langer dan tien jaar bewonen moeten verlaten. Om tot een oplossing voor dit vraagstuk te komen is op donderdag 17 januari 2019 een petitie aangeboden aan de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Simons.

In de periode 2015-2018 zijn de occupanten geconfronteerd met brieven, waarin staat dat zij moeten verhuizen. Wat de ruim driehonderd bewoners van dit gebied nog meer zorgen baart, is dat in december 2018 de ondernemer die claimt het gebied te hebben gekocht met verkavelingswerkzaamheden is begonnen. Er heeft hierover geen afstemming plaatsgevonden met de lokale gemeenschap.

De petitionarissen zijn zich ervan bewust, dat het occuperen juridisch niet correct is en er consequenties aan verbonden zijn. Door gebrek aan alternatieven zijn zij tot deze stap overgegaan. Middels dialoog is getracht om een oplossing te vinden voor dit vraagstuk. Gesprekken met de districtscommissaris van Wanica, de ondernemer en een vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) hebben geen resultaat opgeleverd.

“Wij zijn niet ongehoorzaam en willen graag het stuk land verlaten, als de overheid inkomt met een ander stuk grond voor deze groep of ondernemer. Ook zijn wij tevreden als de overheid inkomt met sleutelklare woningen voor de gezinnen”, staat in de petitie.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons heeft zich persoonlijk beziggehouden met het occupatievraagstuk, dat zich al ruim 20 jaar voordoet. In bepaalde gebieden is dit probleem al opgelost. De DNA-voorzitter heeft verder aangegeven, dat het occuperen van grond niet terecht is. Met de huidige minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer zijn gesprekken gevoerd over het occupatievraagstuk. De minister heeft beloofd met een oplossing te komen. De petitie zal worden gedeeld met andere parlementariërs.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten