Voorzitter Simons ontvangt petitie van actievoerende ABS’ers

Voorzitter Simons ontvangt petitie van actievoerende ABS’ers

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), drs. Jennifer Geerlings – Simons, heeft op donderdag 7 juni 2018 een petitie in ontvangst genomen van medewerkers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Het personeel van deze statistische instelling, bijgestaan door Centrale 47,  is al langer dan een maand in actie. Vanaf 2016 hebben de medewerkers geen verhoging van het salaris kunnen bewerkstelligen, terwijl de koopkracht met meer dan 70 procent achteruit is gegaan. De petitionarissen geven aan, dat zij op diverse momenten bij zowel de directeur van het ABS als de minister van Financiën waaronder deze instelling ressorteert, aandacht voor hun problemen hebben gevraagd.

Het ABS heeft over de maand mei 2018 geen inflatiecijfer uitgegeven met als gevolg een onjuist jaarinflatiecijfer.  De vakbond vraagt of de onderhandelingen met de regering kunnen worden hervat met daarin verwerkt de mogelijkheid voor een salariscorrectie op basis van het rechtvaardigheidsbeginsel.

Zoals met andere petities het geval is, zal ook deze bestudeerd worden, zegt parlementsvoorzitter Simons. “Het is een algemene crisissituatie en de regering zal samen met u aan tafel moeten zitten om na te gaan in hoeverre ze u tegemoet kan komen.” De DNA-voorzitter heeft de petitionarissen beloofd ook de aandacht van de regering te  zullen vragen voor dit vraagstuk.

<< Terug naar berichten