• Home
  • Nieuws
  • Bouva geeft officiële start 7de IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Bouva geeft officiële start 7de IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Bouva geeft officiële start 7de IPU Global Conference of Young Parliamentarians

Parlementariër Melvin Bouva, tevens president of the board of Young Parliamentarians of the Inter Parlementaire Unie (IPU), heeft op woensdag 28 april 2021 de officiële start gegeven aan de zevende Global Conference of Young Parliamentarians. Tijdens deze virtuele meeting hebben ook leden van de IPU commissie in De Nationale Assemblee (DNA) en van het Nationaal Jeugd Instituut in Suriname, deelgenomen.

Bouva heeft tijdens zijn toespraak aangegeven dat de conferentie plaatsvindt in moeilijke tijden. “De covid-19 pandemie en de economische en sociale gevolgen ervan hebben ons allemaal in bijna alle aspecten van ons leven getroffen. Vooral jonge mannen en vrouwen in onze samenlevingen worden getroffen. Dit, om het feit dat het onderwijs is verstoord, de werkgelegenheid wordt belemmerd, de maatschappelijke en politieke betrokkenheid wordt belemmerd en beperkt en worden gezondheidsprioriteiten verschoven”, aldus Bouva.

Volgens Bouva is het geen toeval dat de focus tijdens de conferentie op het behoud en vervulling van de fundamentele jeugdrechten ligt, en het versterken van de empowerment van jongeren bij het herstel van de pandemie. Verder heeft de parlementariër in zijn toespraak nadruk gelegd op de beraadslagingen die meegenomen zullen worden in de komende 142e IPU- vergadering, die de vraag zal behandelen hoe de pandemie vandaag kan worden overwonnen en een betere toekomst kan worden opgebouwd. Zo zullen volgens Bouva parlementariërs ervoor moeten zorgdragen dat parlementen intergenerationele ongelijkheden voorkomen, jongerenparticipatie bevorderen, op jongeren wetgeving en toezicht bevorderen, de empowerment van jongeren financieren en een natuurlijke band met jongeren houden. Alleen door maatregelen als deze zullen parlementen beter uitgerust zijn om de impact van de crisis op jongeren te verzachten.

De parlementariër heeft zijn toespraak afgesloten met de agenda van de board die de focus legt op:

- Het wegnemen van wettelijke barrières die jonge mannen en vrouwen beletten een ambt te bekleden.

- Het vaststellen van quota voor jongeren om de bestaande financiële en culturele obstakels waarmee jongeren worden geconfronteerd bij het betreden van de politiek, weg te nemen.

- Jongeren moeten eenmaal in functie worden ondersteund om impact te hebben.

Achtergrond

Het forum van jonge parlementariërs is opgericht om het werk te leiden om de participatie van jongeren in parlementen te stimuleren en om ervoor te zorgen dat jonge parlementsleden een volwaardige rol spelen in het werk van het parlement. Het forum zorgt er ook voor dat de stem van de jongeren wordt gehoord in de mondiale politieke besluitvorming, zowel door een grotere deelname van jonge parlementsleden aan de IPU- bijeenkomsten als door middel van formele input voor de resultaten. Het zorgt ook voor een jeugdperspectief in al het werk en slaat bruggen met externe organisaties.

 

<< Terug naar berichten