• Home
  • Nieuws
  • Bouva tijdens 285ste IPU hoofdbestuursvergadering: 'Organisatie moet respect voor democratie en mensenrechten kritischer bewaken’

Bouva tijdens 285ste IPU hoofdbestuursvergadering: 'Organisatie moet respect voor democratie en mensenrechten kritischer bewaken’

Bouva tijdens 285ste IPU hoofdbestuursvergadering: 'Organisatie moet respect voor democratie en mensenrechten kritischer bewaken’

De Interparlementaire Unie (IPU) maakt zich zorgen over de recente ernstige gebeurtenissen in diverse lidstaten, die een dreiging vormen voor de beleving van de parlementaire democratie. Met name heeft de politieke situatie in Venezuela en de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten bijzondere aandacht.

De organisatie heeft onlangs besloten om acties te ondernemen ter ondersteuning en voert vanuit de leiding reeds overleg met het Amerikaans Huis van Afgevaardigden.

Melvin Bouva, IPU-hoofdbestuurslid tevens president van het IPU- Forum voor Jonge Parlementariërs, heeft op de laatstgehouden 285ste vergadering ervoor gepleit dat de organisatie, respect voor democratie en mensenrechten, ook die van parlementariërs, kritischer moet bewaken.

Bouva voerde aan dat hij en het gehele Youth Forum elke actie zullen ondersteunen die de mensenrechten en in het bijzonder van (jonge) parlementariërs regarderen. In deze uitdagende tijden waar onder meer rechten van burgers omwille van de volksgezondheid tijdelijk worden beperkt, dienen parlementariërs meer dan ooit erop toe te zien dat de fundamentele rechten van de mens waaronder onderwijs, gezondheidszorg, vrije meningsuiting, recht op levensstandaard en arbeid gegarandeerd zijn.

Parlementariërs, in het bijzonder vrouwen en jongeren, dienen eveneens het recht op vrije meningsuiting te waarborgen en verder invulling aan te geven. Immers democratie is een van de fundamentele rechten van elk individu in de samenleving.

Hij heeft namens het Youth Forum tevens zijn nieuwjaarswensen overgebracht aan de nieuwbakken IPU-president, de Portugees Duarte Pacheco, en tevens de gehele organisatie succes toegewenst met de nieuwe zittingstermijn. "Een nieuwe periode tijdens zijn toespraak.

‘’Youth Empowerment behoeft ook intensieve aandacht. De mogelijkheden zullen dan bekeken worden om jonge parlementariërs te ondersteunen en de tools aan te reiken hoe beter te kunnen inspelen op de noden van jongeren gedurende uitdagende tijden alsmede oplossingen daarvoor aan te dragen,” aldus Bouva. Pacheco heeft hierover in goed overleg met Bouva een bijeenkomst met het IPU-Youth Forum gepland om deze zaken op te pakken.

Tijdens de vergadering werden voorts de volgende agendapunten besproken;

- de visie van de nieuwe IPU-president voor de organisatie en de te verwachte mijlpalen in de toekomst.

- de voorbereidingen voor de 142ste plenaire vergadering in mei 2021.

- de situatie in Venezuela.

- de herziene IPU-strategie voor 2022-2026.

- het bereiken van universeel IPU-lidmaatschap.

De 285ste hoofdbestuursvergadering is op 18 en 19 januari 2021 gehouden. Vanwege de heersende Covid-19-pandemie, is het bestuur virtueel bijeengekomen.

De IPU is de wereldorganisatie van nationale parlementen en telt inmiddels 179 lidlanden. 

 

<< Terug naar berichten