• Home
  • Nieuws
  • COVID-19-crisiscommissie DNA bespreekt geïdentificeerde probleemgebieden en voorstellen

COVID-19-crisiscommissie DNA bespreekt geïdentificeerde probleemgebieden en voorstellen

COVID-19-crisiscommissie DNA bespreekt geïdentificeerde probleemgebieden en voorstellen

De COVID-19-crisiscommissie van De Nationale Assemblée (DNA) onder leiding van drs. Jennifer Simons, heeft op woensdag 10 juni 2020 een commissievergadering belegd. Tijdens deze vergadering, via Zoom, is informatie vanuit het COVID-19-managementteam op basis van ingestuurde vragen besproken. De participerende assembleeleden aan deze vergadering hebben feedback gegeven, de probleemgebieden besproken en voorstellen gedaan over de aanpak van de COVID-19-situatie in het land. Voorzitter Simons heeft aangegeven, dat kolonel Daniëlle Veira van het COVID-19-managementteam, heeft gevraagd voor een bespreking waarin zij gedetailleerd kan ingaan op de eerder verstuurde vragen en suggesties van de COVID-19-crisiscommissie.

Tijdens het agendapunt ‘Bespreking feedback, geïdentificeerde Probleemgebieden en voorstellen’, zijn de leden in de gelegenheid gesteld opmerkingen, vragen en suggesties voor te leggen. Er is onder andere informatie gevraagd over de grondslag (presidentiële besluiten) van de verschillende maatregelen die nu zijn uitgevaardigd door het COVID-19-managementteam, de boetes die worden uitgereikt bij het overtreden van maatregelen en of er geen flexibelere aanpak mogelijk is aangezien de Surinaamse context verschilt van de context van met name de ontwikkelde landen waar deze sancties worden toegepast.

Ook de sociaal maatschappelijke consequenties van de pandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen uitgevaardigd door het COVID-19-managementteam zijn aangekaart. Leden vrezen namelijk een toename van de armoede die is geïllustreerd op basis van de volgende situaties:

- Landbouw- en veeteeltsector die geen afzet van producten hebben

- Bureaucratische procedure dispensatie aanvraag voor deze groepen

- Tekort aan producten in de winkels (schappen die leegraken).

- Informele sector die zwaar getroffen wordt.

Er is tijdens de vergadering benadrukt dat sommige artsen ook niet beschikbaar blijken te zijn voor patiënten. Verder is door de volksvertegenwoordigers aangegeven, dat zijn nader geïnformeerd willen worden over de geografische spreiding van de epidemie. De aanpak zal volgens hun ook daarop gericht moeten zijn. Bovendien is deze informatie bevorderlijk voor de transparantie en het verminderen van paniek en ruis in de samenleving. Voorzitter Simons deelt de mening dat deze informatie noodzakelijk is. Echter is zij van mening, dat vanwege de gevoeligheid van de informatie wel met zekere tact moet worden omgegaan bij het vrijgeven van deze informatie aan de gemeenschap.

Parlementariërs hebben tijdens de commissievergadering ook hun bezorgdheid uitgesproken over de vele buitenlanders die illegaal in het land vertoeven en besmet zijn met het COVID-19-virus. Door de volksvertegenwoordigers is opgemerkt of het niet mogelijk is dat de ambassades erbij worden betrokken, omdat de kosten voor onderhoud van deze personen hoog oplopen.

De commissieleden hebben ook kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan informatie over het aantal gezinnen, dat geregistreerd staat bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Volgens informatie die de voorzitter heeft bereikt gaat het om ongeveer 8.000 gezinnen die momenteel geregistreerd staan voor ondersteuning in verband met de COVID-19-situatie. Dit aantal kan ook verder opgelopen zijn, omdat de registratie nog plaatsvindt. Over de stand van zaken met betrekking tot het Noodfonds zijn er ook vragen gesteld.

De vergadering is bijgewoond door de leden drs. Dew Sharman, Carl Breeveld BTh, drs. Amzad Abdoel, drs. Asiskumar Gajadien, dr. Gregory Rusland, Paul Somohardjo, Chandrikapersad Santokhi, Ingrid Karta-Bink, Daniëlla Sumter MPA, Marinus Bee LL.B, Ronnie Brunswijk MBA, drs. Oesman Wangsabesari en Wendell Asadang BSc.

De vervolgvergadering staat voor morgen, 12 juni, met het COVID-19-managementteam gepland.  

 

<< Terug naar berichten