• Home
  • Nieuws
  • Dag 2 “Laatste dag workshop Slavernijverleden”

Dag 2 “Laatste dag workshop Slavernijverleden”

Dag 2 “Laatste dag workshop Slavernijverleden”

Op de tweede tevens laatste dag van de workshop “Slavernijverleden” op dinsdag 27 juni 2023 is er aandacht besteed aan enkele zaken die belangrijk zijn voor de roadmap. Zo is er onder andere benadrukt dat:

• Er niet alleen moet worden stilgestaan bij het verleden, maar dat er ook gefocust moet worden op de emancipatie van instituten die kunnen bijdragen om te komen tot goede wetsproducten.

• In éénheid moeten opgetrokken om de positie van de nazaten van de tot slaafgemaakten te verbeteren

• Dit proces nu en ook in de toekomst diep geworteld in liefde en éénheid onder de Fiiman, Foto en Ingi Paansu moet leiden.

• Er gewerkt zal moeten worden om de geschiedenis te herschrijven

Verder hebben de participanten van de verschillende maatschappelijke organisaties verdeeld in 5 groepen gewerkt aan de tot standkoming van de roadmap. Elke groep is in de gelegenheid gesteld om een onderwerp te bediscussiëren en vervolgens om een vertegenwoordiger van de groep aan te wijzen om de bevindingen van de groep te presenteren.

De onderstaande onderwerpen zijn in groepsverband besproken:

1. De geschiedenis; de kracht van ons heden en de toekomst: hoe moeten wij de éénwording neerzetten?

2. Waarborging, de indentiteit van de doelgroep: hoe moet dit geschieden voor de nazaten en de Inheemsen

3. Wetgeving en beleid: wat moet er gedaan worden om éénwording te realiseren, de identiteit en saamhorigheid onder de nazaten te realiseren en de geschiedenis te herschrijven (onderzoek en wetenschap).

4. Aanpak internationale ontwikkeling: Suriname-Nederland en de Caricom

5. De toekomst van de doelgroep

Het programma is voorgezet met de toespraken van de fractieleiders in het parlement. De fractieleiders die aan het woord zijn gekomen zijn:

• drs. Asiskumar Gajadien

• Melvin Bouva MPA LL.B

• dr. Gregory Rusland

• Miquella Huur BSc.

Drs. Patricia Etnel MPA, lid van de commissie Slavernijverleden heeft symbolisch een exemplaar van de roadmap overgedragen aan parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B.

Tot slot heeft de voorzitter van DNA de deelnemende organisaties bedankt voor hun participatie aan de workshop en hen ook als medeverantwoordelijke gesteld om dit proces te voltooien. “Wees geen uitvaller, maar wees deel van de groep die dit proces zal voltooien. Niemand is belangrijker dan de andere”, aldus de parlementsvoorzitter.

Het thema van de workshop is: De basis voor het heden, voor eenwording en de kracht van de toekomst. De nazaten van tot slaafgemaakten en Inheemsen.

<< Terug naar berichten