• Home
  • Nieuws
  • DNA organiseert workshop voor een transparant bestuur

DNA organiseert workshop voor een transparant bestuur

DNA organiseert workshop voor een transparant bestuur

De Nationale Assemblée heeft samen met de regering een workshop georganiseerd “Naar transparant bestuur”. De workshop heeft plaats gevonden op maandag 11 oktober 2021 in de vergaderzaal van het parlement.

Het hoogste college van staat is het in zekere mate verplicht aan het volk, dat zaken verlopen gelijk een goed geoliede machine. Hiermee opent de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B de workshop. Het doel van de workshop is om na te gaan hoe en op welke wijze te komen tot een deugdelijke en transparant beleid.

“Alles valt en staat met de juiste samenwerkingsverbanden en het erkennen van de verschillende expertises van de daartoe bevoegde instanties. We moeten misschien een beetje beter leren delegeren in onze samenleving en rustig de tijd te nemen om zaken te herstructureren”, zegt de parlementsvoorzitter.

Minister van Financiën en Planning zegt dat transparantie een pijler is van goed bestuur en een voorwaarde om het vertrouwen, nationaal als internationaal te herstellen. Transparant bestuur steunt op integere bestuurders, goede gebruiken en op wetten en regels. De zorg voor rekening en verantwoording van staatsgelden moet naar mijn opvatting, tijdig, volledig en correct geschieden. Het doelmatig besteden van staats gelden, moet blijken uit verantwoordingen. Het slot der rekening van elk dienstjaar bij wet wordt vastgesteld. Omdat er geen termijnen zijn gesteld is er een achterstand van meerdere jaren. Het laatste slot werd goedgekeurd in 2005, over het dienstjaar 2000.

Voorzitter van de parlementaire commissie staatsuitgaven, drs. Asiskumar Gajadien citeert de huidige wetgeving in relatie tot transparantie van staatsfinanciën. De centrale overheid draagt zorg voor een goede organisatie en regelmatige voorlichting over het staatsbeleid en het staatsbestuur, ten einde het volk optimaal in de bestuursstructuren te doen participeren. De lagere overheid is gehouden om een communicatieproces naar het volk toe op te bouwen, in het belang van het publiekgericht maken van het bestuur en de deelname in het beleid.

Drs. Rabindre Parmessar, lid van de parlementaire commissie staatsuitgaven meent dat voor het uitoefenen van de controlerende taken van het parlement er een inventarisatie gemaakt dient te worden van de wetgeving. Nagegaan moet worden als de wetgeving geactualiseerd moet worden.

“Transparantie is het beste wapen in strijd tegen corruptie. Daarbij zijn ICT en het doorvoeren van digitale diensten bij de overheid de meest efficiënte tool om transparantie te bewerkstelligen”, sprak Parmessar zijn gehoor toe.

De rekenkamer, staatsraad, de Centrale Bank, Telesur, Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Vereniging van Economisten in Suriname (Ves), het Academisch Ziekenhuis en de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) hebben ook deelgenomen aan de workshop. Namens de rekenkamer heeft de voorzitter, S. Bhoendie een presentatie gehouden. S. Brunnings, R Mayland en A. Mohanlal hebben  namens de Clad een presentatie gehouden. De adviseur van de minister van Financiën en Planning, R. Abrahams is ook ingegaan op de materie

Na de presentaties zijn er een aantal aanbevelingen en opmerkingen gemaakt ten aanzien van het bestuur in Suriname:

- Er is sprake van een capaciteits- en integriteitsprobleem

- Sancties blijven uit bij overtredingen

- ICT kan de integriteit helpen steunen

- Betere voorlichting en communicatie

- Een duidelijke timeframe bepalen, maar concreet zijn in het aangeven van de eindbestemming

- Het plan moet regeringsonafhankelijk zijn.

- Met de bestaande regels komt Suriname al een heel end verder om het land op een transparante manier te besturen

- Op kort termijn zullen acties worden uitgewerkt om de verantwoording van ministeries beter tot zijn recht te laten komen

- Bestaande regelgeving moet worden aangepast

 

 

<< Terug naar berichten