• Home
  • Nieuws
  • DNA-voorzitter Bee oriënteert zich in Nickerie en houdt hearings

DNA-voorzitter Bee oriënteert zich in Nickerie en houdt hearings

DNA-voorzitter Bee oriënteert zich in Nickerie en houdt hearings

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) Marinus Bee MSc. LL. B heeft van 16 tot en met 17 augustus 2020 een werkbezoek gebracht aan het rijstdistrict Nickerie. De delegatie uit Paramaribo is warm onthaald door districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe en personeelsleden van het commissariaat. Nickerie is het tweede district dat de assembleevoorzitter heeft bezocht sinds hij leiding geeft aan DNA. Daarvoor is hij in Marowijne geweest.

Voorzitter Bee heeft gesprekken gevoerd met diverse groepen om de zorgpunten van hun te vernemen. In Nickerie is de assembleevoorzitter bij de gesprekken bijgestaan door de volksvertegenwoordigers uit Nickerie te weten: Mohamedsafiek Gowrie, Niesha Jhakry LL. B, mr. Ebu Jones LL. B, Stephen Madsaleh en Harriët Ramdien. Met de voorzitter zijn uit Paramaribo meegereisd de leden Fogatie Aserie, Josafat Kanape en Evert Karto.

Er is in deze fase gefocust op de situatie binnen de rijstsector, “omdat rijst het eerste is dat in je opkomt als je naar Nickerie afreist,” zegt de voorzitter. Zo zijn er hearings geweest met onder andere de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), de Vereniging van Padie Producenten, de Vereniging van Rijstexporteurs en de Vereniging Verwerkers en Rijstexporteurs. Deze groepen hebben in een presentatie duidelijk de problemen gepresenteerd aan de delegatie.

Verder hebben ook vertegenwoordigers van het Korps Brandweer Suriname, het Nationaal Leger, het Doaunekorps en het Korps Penitentiaire Ambtenaren de delegatie uit Paramaribo een overzicht gegeven van hun werkzaamheden, maar ook de problemen waarmee ze te kampen hebben.

Beleid

Voorzitter Bee gaf aan dat hij als assembleevoorzitter zoveel als mogelijk een beeld wil hebben om zaken bespreekbaar te maken in het parlement. Als voorzitter van het hoogste orgaan van staat, wil hij niet vanuit zijn kantoor beleid maken, maar zich zoveel mogelijk oriënteren op het veld. Vooral met het oog op de aanstaande Begrotingsbehandeling is het voor de voorzitter belangrijk om zich te oriënteren en de informatie vanuit de diverse groepen tot zich te nemen.

Voorzitter Bee heeft opgeroepen om samen te werken. Volgens hem is Nickerie een voorbeeld wanneer het gaat om samenwerken. Hij heeft ook stilgestaan bij de coronapandemie die de wereld nu in haar greep houdt. “Dit dwingt ons als Surinamers om meer samen te gaan werken.”

Besluit

Na de problemen van de verschillende groepen te hebben aangehoord, heeft de parlementsvoorzitter een vergadering over de rijstsector aangekondigd. Op die vergadering zullen niet alleen de problemen binnen de rijstsector worden besproken, maar ook oplossingsmodellen worden aangedragen. Er zal afstemming worden gepleegd met de volksvertegenwoordigers van Nickerie voor het uitschrijven van de vergadering.

<< Terug naar berichten