• Home
  • Nieuws
  • DNA wijst in staat van beschuldiging stelling minister Financiën af

DNA wijst in staat van beschuldiging stelling minister Financiën af

DNA wijst in staat van beschuldiging stelling minister Financiën af

De Nationale Assemblée (DNA) heeft in de vroege ochtend van dinsdag 19 mei 2020 met 28 stemmen tegen en 14 stemmen voor, de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de minister van Financiën, de heer Gillmore Hoefdraad, afgewezen. 

Op woensdag 13 mei heeft de Commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager, de heer Hoefdraad, gehoord. Deze hoorzitting is naar aanleiding geweest van de brief, zoals ingediend bij de DNA, door de procureur-generaal, d.d 23 april 2020 no. SPG 1026/20, krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).  De bewindsman is ingegaan op alle elf verwijten, waarvan hij verdacht wordt.

De commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager bestaat uit de leden drs. Oesman Wangsabesari (voorzitter), Ronnie Brunswijk MBA, mr. Patrick Kensenhuis, drs. Asiskumar Gajadien, Daniëlla Sumter MPA, drs. Patricia Etnel MPA en drs. Rossellie Cotino MSc. 

<< Terug naar berichten