back menu

Eerste deel weg naar Ricanaumofo opgeleverd

26-02-2024

Het wordt prettiger rijden naar Ricanaumofo. De weg wordt geasfalteerd. Op zaterdag 24 februari 2024 heeft de eerste oplevering van de weg te Marowijne plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B de aanwezigen daar toegesproken.                     

Het asfalteren van de weg is volgens de parlementsvoorzitter een stap richting duurzame ontwikkeling. Hij gaf de bewoners aan dat de overheid de randvoorwaarden voor ontwikkeling in orde maakt, maar die ontwikkeling zal zover reiken als de inzet van de plaatselijke gemeenschap. Nu een deel van de weg is geasfalteerd waarschuwde hij voor snelheidsduivel. Het is de bedoeling dat de weg ontwikkeling brengt en geen verkeersongelukken.

Tijdens de toespraken is er aangehaald dat Ricanaumofo een agrarisch dorp is. Echter is er geen afzet voor de producten. Voorzitter Bee verwees de aanwezigen naar de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Parmanand Sewdien. De parlementsvoorzitter zegt dat het ministerie over fondsen beschikt.

Naast de LVV-minister, waren de vicepresident Ronnie Brunswijk, minister Krishna Mathoera van Defensie en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken ook aanwezig. Henk Aviankoi, lid van het parlement heeft de ceremonie ook bijgewoond.

Meer nieuws