• Home
  • Nieuws
  • Gemeenschap Moengo beschikt over nieuwe brandweerkazerne en politiepost

Gemeenschap Moengo beschikt over nieuwe brandweerkazerne en politiepost

Gemeenschap Moengo beschikt over nieuwe brandweerkazerne en politiepost

De gemeenschap van Moengo en omstreken, in het district Marowijne, beschikt vanaf donderdag 27 juli 2023 over een nieuwe brandweerkazerne en een politiepost. In 2009 is vanwege gebrek aan een functionele brandweerkazerne en politiepost in dit gebied een aanvang gemaakt met de bouw van deze twee nieuwe panden. Echter, liep dit project stagnatie op. In 2022 is er wederom een aanvang gemaakt met het project, waarbij het in twee fasen uitgevoerd zal worden. In fase één zijn de gebouwen van de brandweer, politie, twee dienstwoningen en één logeergebouw afgebouwd en zal de infrastructuur nu worden aangepakt.

Parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B, geeft een terugblik van de periode waarop het besluit van de bouw van de panden is genomen. ‘Wij hebben protesten gehad van jongeren uit het district, want zij konden het niet begrijpen waarom er prioriteit gegeven werd aan een brandweerkazerne en een politiepost boven sportvelden’, zegt de DNA-voorzitter. Verder geeft de voorzitter ook aan dat met de oplevering de politie- en brandweerzorg maximaal zal moeten geschieden. De voorzitter is ook tevreden met het ‘Buurtmanager project’ en geeft aan dat dit ervoor zal zorgen dat de samenleving en de politie dichterbij elkaar komen. ‘De samenleving moet vertrouwen hebben in de politie en de brandweer, om de veiligheid in het district te verbeteren’, geeft de voorzitter verder aan.

Parlementariër Genevievre Jordan BEd. benadrukt dat de wil om de veiligheid in het district Marowijne te garanderen beter tot uiting zal komen. Ook kijkt Jordan uit naar meerdere projecten vanuit het ministerie van Justitie en Politie, om zodoende het gebied duurzaam te ontwikkelen. "We kijken uit naar een volledige bemanning van beide diensten in de ressorten Moengo en Albina, alsmede voertuigen en de nodige middelen om het werk naar behoren te kunnen doen", zegt Jordan. Verder vraagt de parlementariër aandacht voor het onderbrengen van het bureau slachtofferhulp en een bureau voor slachtoffers van huiselijk geweld bij de politiepost.

DNA-lid Mahinder Jogi heeft tijdens zijn toespraak het belang van veiligheid voor een samenleving aangegeven alsook de ondersteuning en medewerking van de brandweer. Na de toespraken hebben de onthulling van het plakkaat en het doorknippen van het lint plaatsgevonden. Hierna hebben enkele functionarissen een rondleiding gehad bij de politiepost.

 

<< Terug naar berichten