• Home
  • Nieuws
  • Historisch moment in De Nationale Assemblee; fracties dienen één Initiatiefvoorstel wijziging Kiesstelsel en wijziging Grondwet in

Historisch moment in De Nationale Assemblee; fracties dienen één Initiatiefvoorstel wijziging Kiesstelsel en wijziging Grondwet in

Historisch moment in De Nationale Assemblee; fracties dienen één Initiatiefvoorstel wijziging Kiesstelsel en wijziging Grondwet in

Alle fracties binnen De Nationale Assemblée hebben overeenstemming bereikt over een landelijke evenredigheid. Dit houdt in dat elke stem in het hele land evenveel waard zal zijn. Op grond hiervan hebben de fracties van de VHP, NDP, ABOP/PL, NPS en de BEP gewerkt aan een gezamenlijk initiatiefvoorstel wijziging van de Kiesregeling en wijziging van de Grondwet. De indiening heeft plaatsgevonden op maandag 21 augustus 2023.  Parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc LL.B, heeft het document dat getekend is door alle fractieleiders in ontvangst genomen.

Voorafgaand aan de indiening hebben fractieleiders tijdens hun toespraak het belang van een rechtvaardige kiessysteem benadrukt. Met deze houding van het parlement wordt de democratie gewaarborgd stellen de fractieleiders verder.

Na de overhandiging heeft de voorzitter benadrukt dat ondanks de verschillen, belangen en ideologieën het parlement tot één gezamenlijk voorstel is gekomen.
“Het werk is nog niet begonnen! Wij kijken uit naar de inhoudelijke discussies & debatten en daar zal de samenleving ook naar ons kijken”, aldus de parlementsvoorzitter

Er is besloten om op dinsdag 22 augustus in een spoed huishoudelijke vergadering een commissie van rapporteurs te benoemen en het traject tot de behandeling van de wijziging van de wetsvoorstellen in openbare vergadering uit te zetten.

De initiatiefnemers van de ingediende wet zijn:
•    Fractieleider VHP - drs. Asiskumar Gajadien
•    Fractieleider NDP - drs. Rabindre T. Parmessar
•    Fractieleider Abop/ PL - Josafat O. Kanape
•    Fractieleider NPS - dr. Gregory A. Rusland
•    Fractieleider BEP - drs. Ronny  Asabina

<< Terug naar berichten