• Home
  • Nieuws
  • Jonge parlementariërs belangrijk voor aanpakken van prioriteiten van jongeren

Jonge parlementariërs belangrijk voor aanpakken van prioriteiten van jongeren

Jonge parlementariërs belangrijk voor aanpakken van prioriteiten van jongeren

Door te pleiten voor jeugdkwesties, maar ook door relevante onderwerpen te bespreken, van klimaat tot onderwijs en werkgelegenheid, tot transparantie en beter bestuur, kunnen jonge parlementariërs helpen het vertrouwen van in het bijzonder jongeren in regeringen te herstellen. Dit zegt Melvin Bouva MPA LL.B, voorzitter van de Interparlementaire Unie (IPU) Forum of Young Parliamentarians bij de tweede bijeenkomst van het Global Young MP Initiative.

De bijeenkomst met als thema “Transparantie, Bestuur en Vertrouwen: Hoe het tij te keren” is voorgezeten door Bouva en virtueel gehouden via Zoom op woensdag 7 april 2021. Als jonge vertegenwoordigers bevinden deze wetgevers zich in een unieke positie om te spreken over de hardnekkige uitdagingen, die hun generatie beïnvloeden. Door betrokkenheid van het management van de Wereldbank, praktische oefeningen met hun wereldwijde collega's en toegang tot een breed scala aan ontwikkelingshulpmiddelen, biedt dit programma de parlementsleden een buitengewone kans.

“Ik voel me zeer vereerd om me aan te sluiten bij de inspanningen van mijn organisatie IPU en de Wereldbank om jonge parlementsleden een forum te geven om enkele cruciale kwesties in ons werk en leven als politici te bespreken, kennis en ideeën te delen om ons werk te verbeteren en resultaten te boeken en om meer vertrouwen en steun te krijgen van jongeren in onze gemeenschappen,” zegt Bouva in zijn welkomsttoespraak.

Bouva zegt dat jonge parlementariërs belangrijke actoren zijn bij het begrijpen en aanpakken van de prioriteiten van hun generatie door middel van innovatief beleid en nieuwe perspectieven.

“Wij parlementariërs spelen een sleutelrol als schakel tussen mondiale doelstellingen zoals de overeenkomst van Parijs of SDGS en hun burgers. Mondiale bijeenkomsten zoals deze zijn daarom nuttige platformen om samenwerking en kennisuitwisseling tussen wetgevers te vergemakkelijken,” zegt het DNA-lid Bouva.

<< Terug naar berichten