• Home
  • Nieuws
  • Parlement neemt wetswijziging Industriële Hennepteelt aan

Parlement neemt wetswijziging Industriële Hennepteelt aan

Parlement neemt wetswijziging Industriële Hennepteelt aan

Met algemene 41 stemmen is de ontwerpwet houdende regels inzake de industriële hennep alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname en nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no 14, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2018 no.65) (Wet Industriële Hennepteelt) op vrijdag 1 september 2023 aangenomen in De Nationale Assemblée.

Het doel van de Wet Industriële Hennepteelt is om regels vast te stellen in het kader van een deugdelijk en veilige teelt van de industriële hennep, alsmede de oprichting van het Nationaal Instituut voor Industriële Hennepteelt Suriname en de nadere wijziging van artikel 2 lid 2 en artikel 4 lid 5 van de Wet Verdovende Middelen.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden; drs. Mohammad Mohab-Ali MPH(vz), mr. Ebu Jones LLb, Ramon Koedemoeso, Jennifer Vreedzaam, mr. Cheryl Dijksteel MPH MS Bioethics, drs. Ronny Asabina en Radjendrekoemar Debie MSc. De wet is een initiatief van drs. Asiskumar Gajadien, Obed Kanape en Cedric van Samson n is ingediend op 15 februari 2022.

De wet zoals ingediend, kunt u lezen, door te klikken op de link.

<< Terug naar berichten