• Home
  • Nieuws
  • Parlementaire commissie in verband met het horen politieke ambtsdrager Hoefdraad geïnstalleerd

Parlementaire commissie in verband met het horen politieke ambtsdrager Hoefdraad geïnstalleerd

Het parlement is op donderdag 7 mei 2020 in Huishoudelijke vergadering bijeengekomen. Op agenda heeft onder andere gestaan de “Bespreking van de vordering tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer Hoefdraad, Gillmore André, zijnde de minister van Financiën, zoals ingediend bij De Nationale Assemblée per brief van de procureur-generaal dd 23 april 2020 no. SPG 1026/20, krachtens artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet In Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no. 72 zoals gewijzigd bij S.B. 2007 no. 101).

Vanuit het parlement is de “Commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager, de heer G. A. Hoefdraad, minister van Financiën”, geïnstalleerd.

De commissie belast met het horen van de politieke ambtsdrager bestaat uit de leden drs. Oesman Wangsabesari (voorzitter), Ronnie Brunswijk MBA, mr. Patrick Kensenhuis, drs. Asiskumar Gajadien, Daniëlla Sumter MPA, drs. Patricia Etnel MPA en drs. Rossellie Cotino MSc.

De toehoorders zijn: drs. Amzad Abdoel, drs. William Waidoe, Melvin Bouva MPA LLB, Silvana Afonsoewa, Grace Watamaleo, Carl Breeveld BTh, Jennifer Vreedzaam, Krishnakoemarie Mathoera MPA en Cleon Gonsalves Jardin de Ponte.

 

<< Terug naar berichten