back menu

Petroleumwet aangenomen door parlement

28-12-2022

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op woensdag 28 december 2022 de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Petroleumwet voortgezet en goedgekeurd met algemene 38 stemmen. De regering van Suriname heeft zich voorgenomen de Petroleumwet te wijzigen. Conform haar constitutionele taken, heeft de regering de bovengenoemde wet aangeboden aan De Nationale Assemblée voor behandeling.


In artikel 9, lid 1 bepaald de petroleumwet dat staatondernemingen, alsmede contractors zijn onderworpen aan alle geldende belastingwetten, zegelrechten, heffingen en alle andere kosten van algemene aard, die niet discriminerend van karakter zijn ten opzichte van contractor. Het artikel bepaalt voorts dat het voorgaande niet van toepassing is indien daarvan in de Petroleumwet of in het Decreet Mijnbouw wordt afgeweken of daarvan ontheffing wordt verleend. Een dergelijke ontheffing zal in ons rechtssysteem, zoals overigens voor alle ontheffingen, vrijstellingen en daarmee vergelijkbare tegemoetkomingen die in de fiscale sfeer geldt, conform artikel 155, lid 2 Grondwet, bij wet in formele zin moeten worden toegekend.

De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien, drs. Rabindre Parmesaasr, Radjendrekoemar Debie MSc, mr. Ebu Jones LL.B, Kishan Ramsukul, Melvin Bouva MPA LL.B en Josafat Kanape.

Meer nieuws