back menu

Samenwerking Suriname en Frans- Guyana verder verscherpt

28-03-2023

Om de samenwerking tussen Suriname en Frans- Guyana verder te verscherpen heeft de commissie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) een vertegenwoordiging van de Franse Ambassade ontvangen, voor een onderhoud. In de vergaderzaal van De Nationale Assemblee (DNA), hebben beide landen op maandag 27 maart 2023 met elkaar gepraat over verschillende nijpende zaken.

Zo is gesproken over:

  1. Grensoverschrijdende samenwerking
  2. Militaire samenwerking
  3. Samenwerking met gendarmerie en politie
  4. Mogelijkheid tot samenwerking op het gebied van goudwinning
  5. Mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van toerisme tussen nationale bescherming, parken en
  6. Samenwerking inzake gezondheidskwesties.

In verschillende presentaties hebben leden van de Franse vertegenwoordiging, de recente situaties ten aanzien van de bovengenoemde onderwerpen gepresenteerd. Commissieleden zijn na de presentaties in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Commissievoorzitter drs. Asiskumar Gajadien heeft aangegeven bijzonder ingenomen te zijn met de presentaties. Besloten is dat de Franse vertegenwoordiging opnieuw met elkaar zal vergaderen om technische vraagstukken te bespreken.

De commissie bestaat naast de heer drs. Gajadien uit; drs. Rabin Parmessar, ir. Stephen Tsang, Niesha Jhakry LL.B, mr. Ebu Jones LL.B en Miquella Soemar Huur BSc.

 

Meer nieuws