• Home
  • Nieuws
  • VHP fractie weer compleet met toelating Grachelle Sluisdom

VHP fractie weer compleet met toelating Grachelle Sluisdom

VHP fractie weer compleet met toelating Grachelle Sluisdom

Grachelle Sluisdom is het nieuwbakken lid van De Nationale Assemblée (DNA). Zij is op donderdag 1 juni 2023 beëdigd en toegelaten tot het parlement. Het nieuwe lid is in de plaats gekomen van gewezen parlementariër wijlen Sham Binda.

Na het onderzoek van de geloofsbrieven en toelating van het lid tot de DNA hebben assembleevoorzitter Marinus Bee MSc LL.B, fractieleiders en vertegenwoordigers van de verschillende fracties die in het hoogste orgaan van staat vertegenwoordigd zijn, de felicitaties overgebracht. De president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi heeft de nieuwe parlementariër gefeliciteerd en succes toegewenst met de invulling van de aanvaarde taak.

“Zo ware helpe GOD mij almachtig”; luidt een zinsnede van de eed van het nieuwe lid. In haar toespraak heeft het lid aangegeven zich te willen gaan ontfermen over het onderwijs en de sociale omgeving van elk kind. Ook activiteiten die de bewustwording ontwikkelen en het bijbrengen van waarden en normen zijn zaken waarvoor het lid zich sterk wilt maken in het parlement. Het Surinaams parlement telt met de komst van het lid Sluisdom nu 16 vrouwen en 35 mannen.

<< Terug naar berichten