• Home
  • Nieuws
  • Voorzitter Bee: “Eenheid de basis voor duurzame groei en ontwikkeling Suriname”

Voorzitter Bee: “Eenheid de basis voor duurzame groei en ontwikkeling Suriname”

Voorzitter Bee: “Eenheid de basis voor duurzame groei en ontwikkeling Suriname”

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B., heeft in zijn toespraak tijdens de Buitengewone Openbare Vergadering in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname stilgestaan bij ‘eenheid’. “We vieren onze onafhankelijkheid; onze Srefidensi. Een mooier woord voor onafhankelijkheid bestaat niet. Onder één vlag, de Surinaamse vlag, vieren we onze eenheid. Eenheid als volk, als natie. Eenheid in bestuur en eenheid in beleid. Eenheid in de doelen, die we stellen en met elkaar willen bereiken. Deze eenheid zal ervoor zorgen, dat de Surinaamse vlag steeds meer bekendheid zal verwerven in de wereld.”

Op Suriname rust de uitdaging om de eenheid, gekoppeld aan de verbroederingsgedachte, de basis te laten vormen voor duurzame groei en ontwikkeling van het land, zegt de parlementsvoorzitter. “We bezitten niet alleen die potentie, maar ook die kracht om samen – ongeacht geloofsovertuiging en etnische komaf – dat wat in de ogen van anderen onmogelijk lijkt, mogelijk te maken.”

Volgens voorzitter Bee ligt de kracht van de natie in de diversiteit en verscheidenheid. “Die kracht is ongeëvenaard en excentriek; een eigenschap die wij als volk bezitten en moeten koesteren en zoveel mogelijk moeten uitbuiten.”

Verder zegt de voorzitter van het hoogste orgaan van staat, dat er nimmer ruimte mag zijn voor polarisatie. Aangezien er met veel verscheidenheid leiding wordt gegeven aan het land,  is het van eminent belang, dat iedereen beseft, dat ‘als we een verschil willen maken, iedereen als gelijkwaardig moet worden aanvaard. Als we ons samen sterk willen maken voor ons land, moet het verbroederingsbeginsel onze mantra zijn.’

Om verder gestalte te geven aan die eenheid moet eenieder ervoor waken om tegenstellingen tussen groepen in de samenleving sterker te maken. Bij de herdenking van 45 jaar Srefidensi heeft voorzitter Bee opgeroepen, dat eenieder zich aan die gedragsregels en etiketten houdt en dat er met respect met elkaar wordt omgesprongen.

Na de toespraak van de assembleevoorzitter is ook vicevoorzitter drs. Dew Sharman aan het woord gekomen. “Bij 45 jaar onafhankelijkheid staan we aan de vooravond van een nieuw Suriname. Een nieuw Suriname dat ook wordt gekenmerkt door een gemeenschap, die zichzelf steeds meer en hoger laat scholen, investeert in onderwijs en kennis.” De vicevoorzitter heeft de regering opgeroepen om serieus te blijven investeren in het onderwijs, want deze investering retourneert zeer zeker een levenslange, een generaties-lange dividend in de vorm van ontwikkeling en zekerheid.

Ook de fractieleiders van de politieke partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd zijn hebben hun felicitaties overgebracht aan de natie. De fractieleider van de coalitie, drs, Asiskumar Gajadien, heeft onder andere gezegd dat de onafhankelijkheid ondanks de COVID-19-crisis een uniek tijdperk typeert, waarbij ‘wij onze kansen voor de ontwikkeling van de natie tot uiting kunnen brengen.’

De overige fractieleiders hebben onder andere ook stilgestaan bij de ups and downs van het land in de 45 achterliggende jaren. Echter is benadrukt dat Suriname niet bij de pakken moet neerzitten, maar lering moet trekken uit die momenten.

Deze bijzondere vergadering is gehouden op het Onafhankelijkheidsplein. Vicepresident Ronnie Brunswijk, president Chan Santokhi en zijn ambtgenoot van Guyana Mohamed Irfaan Ali hebben ook hun felicitaties uitgesproken.

 

Speech DNA voorzitter Marinus Bee

Speech DNA vicevoorzitter Dew Sharman

Speech Pres Z.E. Chandrikapersad Santokhi

 

 

<< Terug naar berichten