• Home
  • Nieuws
  • Voorzitter Bee: “Rol parlementen bij voorkomen van conflicten cruciaal”

Voorzitter Bee: “Rol parlementen bij voorkomen van conflicten cruciaal”

Voorzitter Bee: “Rol parlementen bij voorkomen van conflicten cruciaal”

“De rol van parlementen bij het opbouwen van vrede en voorkomen van conflicten is cruciaal. Een democratisch en representatief politiek systeem helpt niet alleen onrust te voorkomen, maar is ook de sleutel tot het herstellen van vrede na een conflict.” Dit zei de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL. B, op vrijdag 20 november 2020 tijdens een virtuele meeting van de internationale vredesorganisatie (HWPL), waar hij de aanwezigen kort heeft toegesproken.

De HWPL werd opgericht voor wereldwijde vrede en het beëindigen van oorlog. Tijdens de virtuele bijeenkomst heeft de parlementsvoorzitter het belang van de vergadering benadrukt. Voorzitter Bee rekent erop dat er binnenkort een vergadering kan worden gepland om vredeswetgeving te bespreken, aangezien DNA de instelling is die ervoor moet zorgen dat wetgeving niet alleen wordt opgesteld maar ook nageleefd. 

Bewustzijn vrede vergroten

Door de Verenigde Naties (VN) is 21 september uitgeroepen tot Internationale Dag voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te bevorderen’. Deze dag biedt veel mogelijkheden om het bewustzijn over vredesvraagstukken te vergroten. De VN hebben deze dag in 1981 afgekondigd, omdat oorlogen beginnen in de gedachten van mensen, dus het is in de gedachten van mensen waar vrede zou moeten beginnen. Bovendien moet deze dag worden beschouwd als een dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid. Alleen op deze manier kan echt duurzame vrede worden bereikt, zegt de assembleevoorzitter.

Volgens de voorzitter kunnen parlementariërs door hun wetgevende- en toezichthoudende taken ervoor zorgen dat overheidsinstellingen vrede, veiligheid en gendergelijkheid bevorderen door te garanderen dat alle wetten - in hun bedoeling en toepassing - de rechtsstaat, vrede en veiligheid en gendergelijkheid bevorderen. Bovendien beschermen parlementariërs de mensenrechten, inclusief bestuur en verantwoording. Dit is met name van belang in de sectoren recht en justitie.

Volksvertegenwoordigers hebben andere relevante instrumenten tot hun beschikking. In commissies kunnen ze voorstellen doen om specifieke parlementaire onderzoeken in te stellen naar kritieke kwesties en gerichte budgettering aanmoedigen om ervoor te zorgen dat vrouwen worden betrokken bij vredesopbouw en economische ontwikkelingsinspanningen. Ook kunnen de assembleeleden de financiering van nationale actieplannen voor vrouwen, vrede en veiligheid ondersteunen.

Betrokkenheid parlementen

“Een grotere betrokkenheid tussen parlementen en het maatschappelijk middenveld kan ook een krachtige manier zijn om de deelname van vrouwen en meisjes aan alle aspecten van vrede en veiligheid te bevorderen, ook op het platteland. Zonder vrede en veiligheid kan democratie niet gedijen. Onze veiligheid, nooit vanzelfsprekend, wordt in toenemende mate bedreigd door nationale en internationale crises,” zegt de voorzitter verder.

Jongeren zijn waardevolle vernieuwers en aanjagers van verandering en hun bijdrage moet actief worden ondersteund als onderdeel van het opbouwen van vreedzame gemeenschappen en het ondersteunen van democratisch bestuur en overgang. Participatie van jongeren bevordert maatschappelijke betrokkenheid en actief burgerschap. “Ik kan met trots zeggen dat van de 51 parlementariërs er 27 jonger zijn dan 45 jaar en 15 zijn vrouw”, aldus voorzitter Bee.

 

 

<< Terug naar berichten