back menu

Voorzitter Bee bemiddelt succesvol tussen KOB en Onderwijs

07-03-2023

De DNA-voorzitter, Marinus Bee MSc LL.B, heeft op dinsdag 7 maart 2023 na een succesvol gesprek met de Katholieke Onderwijzers Bond (KOB) en minister Marie Levens van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (OW en C), kunnen bewerkstelligen dat het onderwijsproces morgen, woensdag 8 maart, wordt genormaliseerd. Ook heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) een beroep gedaan op het ministerie om de rechtszaak, die thans tegen KOB en COB loopt, in te trekken. Het ministerie heeft zich bereid getoond dit verzoek in te willigen.

De leerkrachten aangesloten bij KOB en de Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (COB) legden uit ontevredenheid het werk afgelopen maandag volledig neer. De bond gaf aan, dat de leerkrachten niet in staat zijn om optimaal het werk te bereiken. Tijdens het gesprek zijn de pijnpunten van de onderwijsgevenden besproken. Aangegeven werd, dat de leden graag willen werken, maar onder betere omstandigheden.

Parlementsvoorzitter Bee heeft partijen gevraagd een middenweg te engageren en heeft voorgesteld deze week nog aan de onderhandelingstafel zitting te nemen, om betere afspraken te maken.
“De basis om met elkaar samen te werken is een open communicatie; eerlijk en oprecht met elkaar omgaan”, stelt de voorzitter.

KOB komt vandaag uit met een verklaring.

Meer nieuws