• Home
  • Nieuws
  • Voorzitter Bee bij startsein APC: ‘Saramacca is onze groente- en fruitschuur’

Voorzitter Bee bij startsein APC: ‘Saramacca is onze groente- en fruitschuur’

Voorzitter Bee bij startsein APC: ‘Saramacca is onze groente- en fruitschuur’

“Saramacca is voor ons een groente- en fruitschuur”, zo heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B, de aanwezigen toegesproken bij het startsein voor het eerste Agrarisch Praktijk Centrum (APC), te Tijgerkreek West in het district Saramacca. De activiteit heeft plaatsgevonden op vrijdag 14 mei 2021. Het project wordt in samenwerking met Staatsolie N.V. uitgevoerd. Bij APC zal de nadruk voornamelijk worden gelegd op de mechanisatie binnen de tuin- en akkerbouw.

Volgens voorzitter Bee moet onderwijs landelijk de basis zijn en moeten wij mensen familiair maken met landbouw. Er wordt vaak aangegeven dat jongeren weinig interesse hebben voor de landbouw sector. "Het is goed om na te gaan wat de oorzaak hiervan is en een onderzoek in stellen. Ook moeten de jongeren gestimuleerd worden, velen denken dat zij er niet van kunnen leven. Het is hard werken, maar daarom zijn er technologiën en innovatieve ideeën, wat wij allemaal zien in het buitenland”, geeft de voorzitter verder aan.

In december 2020 is de wet Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid aangenomen in DNA. Hiermee is de eerste stap gezet om de voedsel veiligheid te waarborgen. Wanneer er wordt gesproken over agrarische ontwikkeling moeten er financiële middelen zijn.  Voorzitter Bee doet een oproep naar de regering om bij de eerst volgende begrotingsbehandeling, aandacht te schenken aan het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV). Ook geeft hij aan dat een van de voorwaarden voor het goed functioneren van dit instituut, bewustwording is. Het agrarisch praktijk centrum zal middels goed praktijk onderwijs, training, voorlichting en praktisch onderzoek een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van deze sector. “We moeten aan massa productie kunnen doen, anders gaan wij niet kunnen concureren op de internationale markt. Als elke landbouwer zich alleen focused op zijn eigen productie, kunnen we samen niet veel produceren om zodoende de internationale markt op te kunnen zoeken,” haalt de parlementsvoorzitter aan. Voorzitter Bee roept op om alle krachten te bundelen, zodat wij kunnen concureren op die internationale markt. Verder zegt hij ook dat jongeren, jonge ondernemers en ervaren landbouwers kansen moeten krijgen om zich praktisch te ontwikkelen in deze sector. Praktijk gerichte agrarische educatie zal ondernemers in de gelegenheid stellen om hun bestaande technieken en kennis up te graden en nieuwe productie technieken aan te leren. Er kan dan beter ingespeeld worden op de huidige vraag en aanbod van diensten en producten. De voorzitter heeft het district Saramacca en Suriname in haar geheel gefeliciteerd, met deze mijlpaal.

Parlementariër van het district Saramacca, Mahinder Jogi, geeft aan dat het al heel lang duidelijk is geweest dat landbouw de sector zal zijn welke ons in staat stelt, niet alleen het land en volk te voeden, maar ook inkomsten te genereren en werkgelegenheid te herbergen. Verder geeft hij aan dat kennis en onderwijs belangrijk zijn en hierbij de mogelijkheid wordt bekeken binnen de organisatie, dat de scholen van Saramacca meegenomen worden in het pilot project voor schooltuinen. Er kan dan een koppeling gemaakt worden met het APC centrum. “Laat dit een succes worden, laat het zo zijn dat iedereen in Suriname dit project draagt en helpt te koesteren en inderdaad de doelen bereikt worden en neergezet worden zoals die vandaag zijn aangegeven”, sprak Jogi de aanwezigen toe.

Het ministerie van LVV streeft ernaar om landelijk, met behulp van diverse particuliere- en parastatale bedrijven, dit concept neer te zetten.

<< Terug naar berichten