• Home
  • Nieuws
  • Voorzitter Simons benadrukt belang wetgeving tijdens “Balans in 2020”

Voorzitter Simons benadrukt belang wetgeving tijdens “Balans in 2020”

Voorzitter Simons benadrukt belang wetgeving tijdens “Balans in 2020”

Tijdens de launch van ‘Balans in 2020’ op woensdag 8 januari 2020, in de Ballroom van Hotel Torarica heeft de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), drs. Jennifer Simons, het belang van wetgeving ten aanzien van de balans tussen jongeren en ouderen en mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van politieke partijen benadrukt.

Bewustwording

Voorzitter Simons heeft verder aangegeven, dat er vanaf 2010 is samengewerkt met alle politieke partijen om te komen tot de bewustwording van de balans tussen mannen en vrouwen. Eerder is er ook gesproken over de introductie van de Quotumwet. Echter is er geen ondersteuning hieraan gegeven. 

Er zal volgens de DNA-voorzitter nog met politieke partijen worden overlegd, om na te gaan wat er nog op dit stuk kan worden gedaan voor de kandidaatstelling. Gehoopt wordt dat dit nog voor het einde van de zittingstermijn van het huidige parlement wordt afgerond.  “Verschillende wetten zijn in de afgelopen periode aangenomen. Niet alleen wetten die heel specifiek gericht zijn op genderevenwicht zijn aangenomen in het parlement, maar ook zaken die ter hand zijn genomen om naar de samenleving toe de sociale wetten te versterken”, zegt de DNA- voorzitter. De assembleevoorzitter is blij met de voorbereiding van de vertegenwoordiging van vrouwen en jongeren in de organen van de staat, voornamelijk de volksvertegenwoordiging.

Gelijke kansen

‘Balans in 2020’ stimuleert in het bijzonder jongeren om te gaan stemmen en bij de algemene, vrije en geheime verkiezingen te kiezen voor vrouwen en mannen, jong en oud. Aangezien jongeren in Suriname 55 procent van het huidige electoraat uitmaken, is het belangrijk dat zij bewust worden gemaakt van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rust.

“Balans in 2020” besteedt aandacht aan het evenwicht tussen jongeren en ouderen en mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van politieke partijen. Deze campagne is een initiatief van STAS International, Strategische Communicatie en Branding.

<< Terug naar berichten