back menu

Waarnemend voorzitter Sharman spreekt nabestaanden slachtoffers Matawai toe

06-12-2023

Om de nodige eer te tonen is er op woensdag 6 december 2023 een gezamenlijke uitvaartdienst gehouden door de regering. Naast de waarnemend voorzitter van het parlement, drs. Dew Sharman, hebben andere regeringsfunctionarissen de aanwezigen troostelijk toegesproken. Dit heeft plaatsgevonden bij het uitvaartcentrum van Poese aan de Draaibatrastraat.


“Suriname is in rouw gedompeld en de nabestaanden hun harten zijn gevuld met verdriet. In deze donkere dagen van het verlies voelen wij de noodzaak om als gemeenschap bij elkaar te komen om de hand te reiken voor degene die het diepst zijn getroffen door het tragisch ongeval”, zegt waarnemend voorzitter. De regering heeft besloten om een gezamenlijke uitvaart de houden als gebaar van eenheid en solidariteit. Namens staf, personeel en de leden van De Nationale Assemblée heeft waarnemend voorzitter Sharman de aanwezigen gecondoleerd en sterkte toegewenst.


In het Matawai gebied heeft zich op maandag 20 november 2023 een tragisch ongeval voorgedaan. Het gaat in deze om de instorting van een goudmijn op de concessie van Zijin Goldmines waarbij 16 levens zijn geëist.

Meer nieuws