Wan Okasi uit misnoegen bij DNA

Wan Okasi uit misnoegen bij DNA

Aniel Koendjbiharie, voorzitter van de Stichting Wan Okasi, heeft op maandag 22 januari 2024 samen met enkele leden zijn misnoegen geuit over de achterstallige betalingen van de mensen met een beperking. Verder heeft Koendjbiharie gevraagd dat de leiding van het parlement om de tafel gaat zitten met de president, om opheldering te brengen in de problemen van deze groep.

Hij zegt dat er in 2023 knelpunten zijn aangehaald die tot nu toe niet zijn behandeld. Dit met als gevolg, verslechtering van de situatie van de mensen met een beperking. Enkele van de knelpunten die zijn aangehaald zijn;

- Het zorgvervoer van het Nationaal Vervoer Bedrijf Suriname (NVB) dat niet beschikbaar is, vanwege het uitblijven van de betalingen  

- Verhoging van de koopkrachtversterking voor de mensen met een beperking en andere kwetsbare groepen, zoals bij de overige groepen die hiervoor in aanmerking komen 

- Een vaste datum voor de uitbetaling van de financiële uitkering en de koopkrachtversterking, vanaf januari 2024

- Het meenemen van de voorstellen die zijn gedaan door de groep naar de regering toe

- Betere communicatie naar de mensen met een beperking toe

Minister Stanley Raghoebarsing van Financien en Planning, die voor de behandeling van de Staatsbegroting 2024 in het parlement aanwezig was, is ingegaan op de punten die zijn aangekaart. Hierbij geeft de minister aan dat de sociale uitkeringen en gelden voor de mensen met een beperking, zwakke huishoudends en aov reeds zijn overgemaakt. Verder is de bewindsman ingegaan op de koopkrachtversterking en de overige betalingen die nog voldaan moeten worden. Ook doet hij een beroep op de doelgroep, om een signaal te geven, wanneer de uitbetaligen later plaatsvinden dan normaal. De minister beloofd ook de gelden die door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) speciaal voor deze doeleinden zijn vrijgemaakt, zullen worden ingezet.  

‘Het is in ieder geval niet prettig om als kwetsbare groep te protesteren en voor uw rechten op te komen, voor gelden waarop u aanspraak maakt’, zegt Dew Sharman, vice voorzitter van het parlement. Ook geeft Sharman aan dat er gewerkt zal worden om een meeting te bewerkstellingen tussen de aanvragers en de president.

<< Terug naar berichten