• Home
  • Nieuws
  • Wet belasting over de Toegevoegde Waarde aangenomen in DNA

Wet belasting over de Toegevoegde Waarde aangenomen in DNA

Wet belasting over de Toegevoegde Waarde aangenomen in DNA

De ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148) is op vrijdag 1 september 2023 aangenomen met 26 stemmen voor en 12 tegen.

Deze ontwerpwet heeft als doel om belasting te heffen bij ondernemers die de BTW uiteindelijk in rekening brengen bij de particuliere consumenten. Hierbij is het streven om de belastingheffing zo breed mogelijk van toepassing te laten zijn bij transacties in het economisch verkeer. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met sociale omstandigheden en tevens om de eenvoud in de heffing na te streven. Deze wetswijziging is gericht op een verbreding van de basis van de belastingheffing, omzetting van de nultarief prestaties naar vrijgestelde prestaties, zulks met inachtneming van sociaal- maatschappelijke uitgangspunten.

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Vz), drs. Rabindre Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam, Kishan Ramsukul, drs. Ronny Asabina en Josafat Kanape. De wet is een initiatief van de leden Evert Karto en Ronny Aloema en is ingediend op 31 mei 2023.

<< Terug naar berichten