Ontwerp Staatsbegroting 2023


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2021

Datum van indiening: 29 september 2022

Commissie van rapporteurs:

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het komende jaar.

Preadvies: link preadvies