Ontwerpwet houdende goedkeuring Overeenkomst Eco. en Technische Samenwerking Sur. en Jamaica


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake Economische en Technische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en Jamaica

Datum van indiening: 4 oktober 2022

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Doel van deze wet is namelijk, dat het wenselijk is de Overeenkomst inzake Economische en Technische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en Jamaica aan de goedkeuring van de Nationale Assemblée te onderwerpen.