Ontwerpwet houdende nadere wijz. Grondwet Rep Sur (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijz. bij 2023 no.157) Sharman e.a


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van……… houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 157)

Datum van indiening: 4 april 2024

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel: Deze initiatiefwet heeft tot doel om duidelijkheid te verschaffen over de procedure tot het tussentijds doen aftreden van de President en de Vice-President door een besluit van DNA, aangezien de exacte procedure niet is vastgelegd in de Grondwet.