Ontwerpwet houdende nadere wijz Kiesregeling (toewijz meerderheid v stemmen)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van……………, houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55)

------------------------------------------------------

ONTWERP

Variant: van de toewijzing van 1 vaste voet op Districtsniveau krachtens de meerderheid van stemmen in het district. (De 41 zetels worden toegewezen op basis van landelijke evenredige vertegenwoordiging).

Datum van indiening: 27 juli 2023

Soort wet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: Asiskumar Gajadien (VZ), Rabin Parmessar, Obed Kanape, Melvin Bouva, Cheryl Dijksteel, Ronny Asabina, Miquella Soemar-Huur, Gregory Rusland en Mahinder Jogi

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55).

Primair ter uitvoering van de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaaknr. CH-02, inzake toetsing ex artikel 144 Grondwet jo. Artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).

Nota van Toelichting: link