Ontwerpwet houdende nadere wijz. Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no.1 zoals laatstelijk gewijz bij S.B. 2020 no.42)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 17 augustus 2022

Commissie van rapporteurs:

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: Het doel van deze wet is om de in artikel 40 lid 5 Wetboek van Strafrecht vastgelegde geldboetecategorieën te wijzigen.