Ontwerpwet houdende wijz. Grondwet Rep Suriname zoals laatstelijk gew. bij S.B. 1992 no. 38)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van……………………, houdende nadere wijziging van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 no. 116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1992 no. 38)

Soort ontwerpwet: Initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel om strenge integriteitseisen vast te stellen waaraan politieke ambtsdragers moeten voldoen om te worden benoemd. Ook dienen zij van onberispt en onbesproken gedrag te zijn en tenslotte dienen zij geen strafrechtelijke veroordeling voor misdrijven van enig bevoegd gerecht in Suriname of daarbuiten te hebben.