Ontwerpwet Instelling Verkeersautoriteit


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van.... houdende regels met betrekking tot de instelling van de Verkeersautoriteit (Wet Instelling Verkeersautoroteit)

Datum van indiening: 21 juni 2022

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs:

Doel: Een integraal verkeersveiligheidsbeleid en ter verbetering en optimalisering van de verkeersveiligheid.