Ontwerpwet Staatsbegroting 2022


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet houdende vaststelling van de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2022

Datum van indiening: 1 oktober 2021

Soort ontwerpwet: Ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien, R. Parmessar, O. Kanape, R. Asabina, P. Etnel, J. Vreedzaam, C. Dijksteel

Doel van de wet: In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid voor het komende jaar.